Konferencja Health Technology in Connected & Integrated Care

Celem konferencji Health Technology in Connected & Integrated Care jest określenie jaki wpływ na spersonalizowaną medycynę mają nowe regulacje prawne i które z nich są możliwe do wprowadzenia na poziomie regionalnym.

2 i 3 lipca 2020 r. w jednym miejscu, podczas kilku godzin będzie miała miejsce wymiana doświadczeń między przedstawicielami władz samorządowych, instytucji naukowych, organizacji pacjentów, świadczeniodawców, instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie opieką zdrowotną i systemami informacji w opiece zdrowotnej oraz przedsiębiorcami zajmującymi się technologiami ukierunkowanymi na zdrowie w opiece integrowanej.

Główne zakresy tematyczne Konferencji to:

  • Nowe technologie medyczne: są często korzystniejsze dla pacjenta, pracownicy służby zdrowia jednak często napotykają trudności w korzystaniu z urządzeń związanych z tymi technologiami, co może zwiększać ryzyko wypadków;
  • Zaangażowanie pacjentów: lepiej poinformowani pacjenci zaczynają poprawiać samodzielną opiekę i bardziej przestrzegają dyscypliny przyjmowania leków co wpływa na poprawę ich zdrowia oraz samopoczucia;
  • Wpływ technologii medycznych na gospodarkę: Kluczową kwestią dla technologii medycznych w celu uzyskania dostępu do rynku i pomocy w realizacji celu jakim jest medycyna spersonalizowana jest HTA (Health Technology Assessment ). Ocenę tą należy omówić w celu zidentyfikowania barier rynkowych i ich potencjalnych rozwiązań.

3 sesje konferencyjne skupią się na połączeniu aspektu regulacyjnego ze spersonalizowanymi technologiami zdrowotnymi, zaangażowaniem pacjentów oraz opieką zdrowotną i HTA w zakresie innowacji zdrowotnych. Podczas dnia in situ: Cardiomatics i Infermedica zaprezentują swoje osiągnięcia i potencjalny zakres współpracy, a na zakończenie odbędzie się wizyta online w Centrum Symulacji Medycznej Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.

Program: https://www.regions4permed.eu/eventi/health-technology-in-connected-inte...
Bezpłatna rejestracja: https://www.regions4permed.eu/eventi/health-technology-in-connected-inte...