Komisja Bioetyczna - Komunikat

Uprzejmie informuję, że z dniem 15 kwietnia br. zmienione zostało Zarządzenie JM Rektora w sprawie funkcjonowania Komisji Bioetycznej.
Strona internetowa Komisji uwzględnia wszystkie zmiany dokonane tym zarządzeniem.
Chciałbym zwrócić uwagę, że obecnie wioski składane do Komisji grupowane są wg poniższych kryteriów. 

I. Prowadzone w Uczelni niekomercvjne własne badania naukowe

  • Badania w ramach działalności statutowej Uczelni
  • Inne niekomercyjne badania własne
  • Doktoraty, habilitacje
  • Naukowy grant zewnętrzny

II. Zastosowanie leku poza wskazaniami rejestracyjnymi
 
III. Sponsorowane badania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych
 
Badania produktów leczniczych

  • Sponsorowane badania komercyjne
  • Sponsorowane badania niekomercyjne

Badania wyrobów medycznych

  • Sponsorowane badania wyrobu medycznego

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowymi wnioskami i dostosowanie ich do rodzaju planowanego badania

Przewodniczący Komisji
prof. dr hab. Jan Kornafel