Kolejne środki z NCBiR na projekty naszych naukowców

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu uzyskał środki finansowe na realizację dwóch projektów naukowo-badawczych w ramach środków NCBIR - konkurs "Dolnośląska Strefa Technologii Biomedycznych" (PO Inteligenty Rozwój).

W czerwcu br. złożono w sumie 5 wniosków o dofinansowanie w ramach tego konkursu, spośród których 2 uzyskały dofinansowanie, 2 z uwagi na punktację nie uzyskały dofinansowanie w konkursie, natomiasy 1 wniosek został wycofany po ocenie merytorycznej w NCBIR przez Lidera. Panele konkursowe związane z oceną tych wniosków miały miejsce 3-4.09.2019 r. w Warszawie.

Dofinansowanie uzyskały następujące projekty:

1) wniosek POIR.04.01.01-00-0010/19 - tytuł projektu: "Bio-nanosatelita wykorzystujący zminiaturyzowane instrumenty lab-on-chip oraz metodologia prowadzenia badań bio-medycznych z jego wykorzystaniem w warunkach mikrograwitacji". Konsorcjum projektowe: SatRevolution S.A. (lider),Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk. Wartość całkowita projektu: 3 968 600,87 zł, wartość budżetu dla UMW: 599 570,39 zł. Kierownik Projektu w UMW: dr hab. Julita Kulbacka, liczba pkt w ocenie: 22/25 (3. miejsce na liście rankingowej). Dofinansowanie 100% dla Uczelni.

2) wniosek POIR.04.01.01-00-0006/19 - tytuł projektu: "Opracowanie metody pozyskiwania i izolacji mezenchymatycznych komórek zrębu (MSCs) z zębów na potrzeby regeneracji ubytków kostnych w stomatologii". Konsorcjum projektowe: STOMATOLOGICZNE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (lider), Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wartość całkowita projektu: 2 674 475,00 zł, wartość budżetu dla UMW: 1 862 000,00 zł. Kierownik Projektu w UMW: prof. dr hab. Marzenna Dominiak, kluczowy personel B+R (Zastępca Kierownika Projektu): dr Tomasz Gębarowski, liczba pkt w ocenie: 17/25 (5. miejsce na liście rankingowej). Dofinansowanie 100% dla Uczelni.