Kolejne spotkanie z prof. Piotrem Ponikowskim

Po dłuższej przerwie p.o. rektora prof. Piotr Ponikowski wrócił do wirtualnych spotkań ze studentami i pracownikami naszej uczelni. Wyjaśnia skąd milczenie i dlaczego nie przedstawił nam jeszcze swoich współpracowników w nowej kadencji.