Kolejne spotkanie z p.o. rektora prof. Piotrem Ponikowskim

W tym tygodniu najwięcej uwagi prof. Piotr Ponikowski poświęcił decyzji odnośnie dokończenia roku akademickiego w formie zdalnego nauczania. Wyjątkiem będzie część egzaminów dyplomowych, o czym studenci zostaną poinformowani.