Kolejne konkursy w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości

Ogłoszono kolejne konkursy w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości. Tym razem o dofinansowanie badań starać się mogą pracownicy naukowi i doktoranci. Centrum Wspierania Nauki rozpocznie przyjmowanie wniosków 16 marca 2020.

To już kolejna edycja konkursów finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgłaszane projekty muszą dotyczyć zagadnień z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Przedmiotem konkursów na projekty naukowo-badawcze realizowane przez wybitnych doktorantów i pracowników uczelni jest rozpoczęcie i realizacja projektu krajowego lub międzynarodowego, w wyniku którego nastąpi osiągnięcie rezultatu w postaci publikacji w czasopismach umieszczonych w bazie JCR ( publikacje z IF).

Centrum Wspierania Nauki przyjmowanie wniosków rozpocznie 16 marca 2020. Termin mija 31 marca 2020. Zwycięzców poznamy 30 czerwca.

Szczegółowe informacje i wymaganiach i dokumentację konkursową znaleźć można na stronie

Warto dodać, że na uczelni realizowanych jest obecnie po kilkanaście projektów w każdej z wspomnianych grup - informacje o prowadzonych badaniach na bieżąco śledzić mozna w kolejnych wydaniach Gazety Uczelnianej.