Kolejne grupy licelistów odwiedzają naszą uczelnię

Odwiedzili nas głodni wiedzy licealiści. Dwie klasy z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zwiedziły laboratoria Zakładu Histologii i Embriologii, a także spotkały się z naszymi studentkami położnictwa.

Zwiedzanie Zakładu Histologii i Embriologii przygotowane przez dr Agnieszkę Gomułkiewicz, dr Katarzynę Haczkiewicz, Agnieszkę Barańską, dr Aleksandrę Piotrowską uczniowie zapamiętają na długo. Nie tylko zobaczyli wszystkie pracownie, dowiedzieli się jak wygląda na co dzień praca naszych naukowców, ale także sami mogli spróbować swoich sił przed mikroskopem. Obie klasy, które nas odwiedziły, mają profil biologiczny, widoczne było, że są rzeczywiście zainteresowani pracą laborantów. 

Wszyscy z obecnych uczniów przyznają, że chcą rekrutować na kierunek lekarski na naszą uczelnię. Spotkanie rozpoczęliśmy od krótkiej prezentacji dotyczącej Uniwersytetu Medycznego i rekrutacji. Część słuchaczy zaciekawiły także inne kierunki, część zadawała pytania dotyczące cyklu nauki na kierunku lekarskim, między innymi rezydentur. 

Oprócz zwiedzania pracowni w Collegium Anatomicum uczniowie spotkali się ze studentkami działającymi w SKN Femini. Przyszłe położne przygotowały dla uczniów prelekcję dotyczącą ciąży, antykoncepcji i pokazywały jak opiekować się noworodkami. 


Fot. Janusz Wierzbowski