Klasa patronacka w laboratorium biochemicznym

Klasa patronacka UMW wzięła udział w praktycznych zajęciach w laboratorium Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej. Wykład połączony z pokazem oraz ćwiczenia praktyczne dotyczyły modeli i badania zawartości białek.

Choć z Liceum Ogólnokształcącym nr VII we Wrocławiu, UMW współpracuje już od września, to listopad można uznać za wyjątkowy. Uczniowie po raz pierwszy mogli doświadczyć pracy w laboratorium. Spotkanie rozpoczął wykład z pokazem modeli białek prowadzony przez dra Mariusza A. Bromke.

Następnie uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy, w których nauczyli się krok po kroku jak przeprowadzić doświadczenie pomiaru zawartości białka metodą biuretową. Jest to metoda, której uczą się też studenci UMW podczas zajęć z biochemii.

Po przygotowaniu krzywej kalibracyjnej, dwuosobowe zespoły mierzyły zawartość w nieznanej zadanej próbce. Na koniec kilka osób zwiedziło laboratoria znajdujące się w budynku przy ul. Chałubińskiego 10.

Zajęcia poprowadzili pracownicy Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej: dr Mariusz A. Bromke, dr Jerzy Wiśniewski, dr inż. Paulina Fortuna, mgr Paweł Hodurek, a odpowiednie odczynniki niezbędne do doświadczeń przygotowała mgr Diana Indyk.

Fot. Krzysztof Zawadzki