Jednostki zamknięte w Wigilię

W dniu 24.12.2018 zamknięte będą: audytor wewnętrzny, ABK, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Stanowisko ds. Jakości ISO, Stanowisko ds. Dyscyplinarnych Nauczycieli Akademickich, działy: Marketingu, Finansowy, Spraw Pracowniczych.