Jednostki zamknięte 16 sierpnia 2019

Zgodnie z decyzją JM Rektora 16 sierpnia istnieje możliwość zamknięcia jednostek organizacyjnych uczelni. Listę znaleźć można poniżej.

Jednostki zamknięte 16.08.2019:

1. Sekcja Nadzoru Technicznego w Dziale Nadzoru Inwestycji i Remontów
2. Biuro Kanclerza
3. Dział Transportu i Zaopatrzenia
4. Dział Organizacyjno-Prawny
5. Dziekanat Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego
6. Dziekanat Wydziału Lekarskiego
7. Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
8. Sekcja Nadzoru Inwestorskiego Działu Nadzoru Inwestycji i Remontów