Jaskra nie boli, kradnie wzrok

Zachorować może każdy, niezależnie od wieku. Szacuje się, że w samym Wrocławiu jest ponad 6 tysięcy osób, które chorują na jaskrę, ale o tym nie wiedzą. Badanie profilaktyczne to konieczność - apeluje prof. Marta Misiuk-Hojło.

Jaskra, czyli choroba spowodowana obumieraniem nerwu wzrokowego, jest drugą najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach wysokorozwiniętych. Prowadzi do obniżenia ostrości wzroku, a w konsekwencji do całkowitej, nieodwracalnej jego utraty. Wykryta na wczesnym etapie i dobrze leczona nie kończy się ślepotą. Ciężko jednak zareagować w porę, ponieważ 90% przypadków przebiega bezobjawowo. Kluczem do sukcesu są badania profilaktyczne.

prof. M. Misiuk-Hojło - organizator akcji
Fot. Tomasz Walów

Prof. Marta Misiuk-Hojło – kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki UMW – od lat kieruje akcją profilaktyczną. Jako przyczynę późnej wykrywalności jaskry wskazuje niską świadomość społeczną. Zachęca pacjentów, by sami prosili lekarza o skierowanie. Lekarzy wszystkich specjalności zachęca do kierowania pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka do okulisty na badania profilaktyczne.

Zachorować może każdy, niezależnie od wieku. Szacuje się, że w samym Wrocławiu jest ponad 6 tysięcy osób, które chorują na jaskrę, ale o tym nie wiedzą.

Kto szczególnie powinien skorzystać z badań profilaktycznych?
- osoby po 35 roku życia,
- osoby krótkowzroczne,
- osoby z niskim ciśnieniem tętniczym,
- osoby, którym często dokuczają zimne dłonie i stopy,
- osoby palące papierosy,
- osoby cierpiące na zaburzenia gospodarki tłuszczowej,
- osoby, u których stwierdzono cienką rogówkę,
- osoby żyjące w stresie,
- osoby, w których rodzinie zdarzały się przypadki jaskry.
 

Czynniki ryzyka jaskry prof. M. Misiuk-Hojło
Fot. Tomasz Walów

Dla zdiagnozowania jaskry nie wystarczy wykonanie jednego celowanego badania. Należy przygotować się na dłuższy pobyt w przychodni, ponieważ na pacjentów czeka pakiet badań, które wykonuje się jedno po drugim:
- badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego,
- badanie budowy dna oka oraz nerwu wzrokowego,
- badanie pola widzenia.

Jeśli badania potwierdzą jaskrę na wczesnym etapie, pacjenta czeka regularne przyjmowanie kropli 1-2 razy dziennie i kontrole u okulisty co 3-6 miesięcy. Efektów choroby nie da się odwrócić, natomiast można zahamować jej postęp.