Jakość potwierdzona certyfikatem

Audyt skończył się dużym sukcesem. Nasza uczelnia spełnia wszystkie nowe wymagania Normy ISO 9001:2015. Audyt obejmował między innymi dwa najważniejsze dla nas procesy: dydaktyczny i naukowo-badawczy.

Audytorzy podkreślili w czasie spotkania podsumowującego sierpniowy audyt, że nie tylko wprowadziliśmy nowe wymagania, ale też utrzymaliśmy w mocy, a nawet poprawiliśmy poprzednie. Zwracali uwagę na poważne podejście władz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu do wyników audytów Jednostki Certyfikującej. Wskazali, że z 14 możliwości doskonalenia, zarekomendowanych po ubiegłorocznym audycie nadzoru, 12 już zostało wdrożonych, a 2 ostatnie są w fazie wdrażania.

Audytorzy wskazali kilka wyjątkowo pozytywnych przykładów. Jako wzór wymieniono Centrum Wspierania Nauki, wskazując kreację licznych pomysłów przygotowanych przez nowo powstałą jednostkę, a służących doskonaleniu wpisanemu w strategię UMW i nową normę. Audytorzy byli też pod dużym wrażeniem ilości powstałej dokumentacji, którą zbudowano na zasadzie – wskazanie problemów i propozycje ich rozwiązań i która zawiera wiele realistycznych propozycji ulepszeń przedstawionych władzom uczelni. Podejście Centrum Wspierania Nauki do szacowania ryzyka zostało też wymienione jako wzorcowe i godne upowszechnienia. Jak wynika z przeprowadzonych badań audytowych szacowanie ryzyka w procesach realizowanych przez pozostałe jednostki nie zawsze ma miejsce przed rozpoczęciem projektów czy działań.

Wśród pozytywów wymienione zostało także Centrum Symulacji Medycznej, które po oddaniu do użytku może podnieść – zdaniem audytorów – naszą dydaktykę na światowy poziom.

Doceniono także wdrożenie Wirtualnego dziekanatu i utworzone przez niego możliwości elektronicznego wypełniania protokołów.

Podkreślono aktywność i zaangażowanie organizacji studenckich, a także nowoczesne sposoby komunikacji ze studentami i kandydatami w postaci rozwiniętych social mediów uczelni – najskuteczniejszego kanału docierania z informacją do ludzi młodych.

W ramach możliwości poprawy audytorzy wskazali między innymi na potrzebę objęcia nadzorem merytorycznym indywidualnych praktyk studenckich, odbywających się poza granicami Polski, większą dbałość o prawidłowość nazewnictwa przedmiotów w dokumentach procesu dydaktycznego czy konieczność przejrzystego sposobu ewidencjonowania wpływających z zewnątrz skarg i zażaleń.

Rekomendacja o wydanie certyfikatu ISO 9001:2015 będzie bezwarunkowa. Co ciekawe, jesteśmy pierwszą publiczną uczelnią w Polsce, której renomowana Jednostka Certyfikująca TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. wystawi dokument dotyczący nowych wymogów.