Interstudent 2021- zgłoszenia

"Interstudent 2021" to konkurs na najlepszego studenta zagranicznego, który mimo obaw i utrudnień pozostał w Polsce. Studiuje, działa społecznie, jest ambasadorem polskiej uczelni w swoim kraju. Zgłoszenia trwają do 19.01.2021 r. 

W tym roku organizatorzy stawili sobie szczególne zadanie: chcą pokazać zagranicznych studentów, którzy mimo obaw i utrudnień wynikających z epidemii pozostali w naszym kraju. Studiują, działają społecznie, angażują się w życie swoich społeczności. Są przykładem dla kolegów i ambasadorami polskich uczelni w swoich krajach.

Nagrody przyznamy tradycyjnie w trzech podstawowych kategoriach: studia licencjackie, studia magisterskie i studia doktoranckie. Kapituła może także przyznać Nagrodę Specjalną na szczególne osiągnięcia i zaangażowanie.

Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do organizatorów Ankiety INTERSTUDENTa. Ankiety mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich. Kandydatów do konkursu mogą również zgłosić koleżanki i koledzy ze studiów.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Interstudent 2021 nastąpi w lutym podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”.

Więcej informacji
Dodatkowych informacji udziela: Magdalena Chróstna, m.chrostna@perspektywy.pl