Internetowy kurs z etyki badań naukowych

Kurs przeznaczony jest dla członków i pracowników komisji bioetycznych, lekarzy badaczy oraz wszystkich innych osób biorących udział w realizacji badań klinicznych oraz innych medycznych badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi.

Naczelna Izba Lekarska podkreśla, że Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (WMA) poleca e-KURS – Etyka Badań Naukowych z Udziałem Ludzi (Szkolenia i Dokumenty Dotyczące Oceny Etycznej Badań Biomedycznych) jako materiał szkoleniowy. Ukończyło go już ponad 33 000 osób z całego świata, w tym 230 z Polski (dane z marca 2015r.).
W wersji polskojęzycznej dostępne są cztery Moduły Szkoleniowe:
1 – Wprowadzenie do etyki badań naukowych
2.1 – Etyczna ocena badania naukowego,
3.1 – Świadoma zgoda oraz
3.2 – Dobra Praktyka Kliniczna.
Aby rozpocząć szkolenie należy zarejestrować się, wpisać swój login oraz hasło. Realizacja kursu może odbywać się w dowolnym czasie i terminach, warunkiem jest jedynie posiadanie dostępu do Internetu. Po ukończeniu każdego Modułu kursant otrzyma Dyplom.
Naczelna Izba Lekarska akredytowała ww kurs.

Link do e-kursu: https://www.nil.org.pl/dzialalnosc/osrodki-naczelnej-izby-lekarskiej/oro...

Kurs dostępny jest na stronie: http://elearning.trree.org