Interdyscyplinarne Seminarium UW

Interdyscyplinarne Seminarium Studium Generale Universitatis Wratislaviensis im. prof. Jana Mozrzymasa
Program wykładów na kwiecień- czerwiec 2019
 

Czas seminarium: wtorki 17:15-19:15
Miejsce: Sala im. J. Czekanowskiego Katedra Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Kuźnicza 35 Wrocław

9 kwietnia 2019
dr Paweł Preś
KOŃCOWE STADIA EWOLUCJI GWIAZD – OD BIAŁYCH KARŁÓW DO CZARNYCH DZIUR

 1. Ekstremalne stany skupienia materii w naturze
 2. Degeneracja gazu elektronowego w białych karłach
 3. Największe atomy we Wszechświecie
 4. Gdy grawitacja pokona wszelkie ograniczenia

dr Przemysław Walczak – wprowadzenie do dyskusji

16 kwietnia 2019
prof. dr hab. Krzysztof Migała
O ZMIANACH I ZMIENNOŚCI KLIMATU

 1. O ewolucji klimatu ziemskiego
 2. O naturalnej zmienności i jej przyczynach
 3. O współczesnych zmianach i ich konsekwencjach

prof. dr hab. Zdzisław Jary – wprowadzenie do dyskusji

7 maja 2019
dr hab. inż. Wojciech Błażejewski
KOMPOZYTOWE ZBIORNIKI WYSOKOCIŚNIENIOWE DO MAGAZYNOWANIA PALIW W POJAZDACH

 1. Polimerowe materiały kompozytowe wzmacniane włóknami
 2. Projektowanie, wytwarzanie oraz metody badań lekkich konstrukcji kompozytowych
 3. Zasilanie silników pojazdów ekologicznych paliwem wodorowym i metanem zgromadzonymi w zbiorniku kompozytowym

prof. dr hab. Piotr Konderla - wprowadzenie do dyskusji

14 maja 2019
dr hab. Anna Błasiak, dr hab. Tomasz Błasiak
NEUROBIOLOGICZNE ROZWAŻANIA O POBUDKACH NASZYCH DZIAŁAŃ

 1. Co nas motywuje do działania?
 2. W jakim stopniu świadomie decydujemy, co i jak robimy?
 3. Czy pobudki działań ludzi i zwierząt są różne?

21 maja 2019
prof. dr hab. Ryszard Przewłocki
EPIDEMIA UZALEŻNIEŃ

 1. Czynniki podatności
 2. Uzależnienie jako choroba mózgu
 3. Nowe perspektywy leczenia

prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas – wprowadzenie do dyskusji

28 maja 2019
prof. dr hab. Piotr Biler, prof. dr hab. Grzegorz Karch
MATEMATYKA W BIOLOGII, BIOLOGIA W MATEMATYCE
Najprostsze środki matematyczne użyteczne do opisu zjawisk biologicznych na przykładzie modeli populacji. (Tworzenie wzorów na skórze zwierząt – model Kondo)
Idee matematyczne przydatne do opisu zjawisk przyrodniczych takich jak morfogeneza, genetyka, ekologia z uwzględnieniem chemotaksji.

4 czerwca 2019
prof. dr hab. Zygmunt Kącki
FLORA – PIĘKNO I UTRACONY POSAG
Różnorodność gatunków
Ochrona ex situ
Gatunki zagrożone i wymierające
Zwiedzania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Henryka Sienkiewicza 23)