Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe

Zbliża się kolejne Interdyscyplinarne Seminarium Naukowego na Politechnice Wrocławskiej. 21 lutego gościem wydarzenia będzie prof. Maciej Żylicz, wybitny biochemik. Na wykład obowiązują zapisy.

Gośćmi ISN byli tej pory m.in. prof. Anthony Guiseppi-Elie z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Texas A&M University, prof. Jerzy Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej - wybitny projektant i autor nowatorskich rozwiązań w mostownictwie, prof. Masami Okamoto, ceniony chemik z Toyota Technological Institute w Nagoi, oraz prof. Klaus von Klitzing – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.

Gościem pierwszego w tym roku Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego na Politechnice Wrocławskiej będzie prof. Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe, wybitny biochemik. Prelegent zajmuje się biologią molekularną białek szoku termicznego, oddziaływaniem białek opiekuńczych, transformacją nowotworową, p53, MDM2. Studiował fizykę i biologię na Uniwersytecie Gdańskim. Habilitację i tytuł profesora uzyskał z zakresu biologii molekularnej i biochemii. Przez wiele lat pracował w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Od 2005 r. jest prezesem zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Profesor należy do wielu krajowych i zagranicznych akademii nauk, jest laureatem licznych nagród naukowych (w tym Nagrody FNP). Otrzymał doktoraty honoris causa Uniwersytetów: Wrocławskiego, Gdańskiego i Jagiellońskiego.

Wykład w ramach ISN pt. „Mikro-ewolucja komórek nowotworowych" odbędzie się w czwartek, 21 lutego, o godzinie 13.15, w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, budynek D-20, ul. Janiszewskiego 8.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, zapisy prowadzone są na stronie https://maciejzylicz.evenea.pl/

Więcej informacji