Informacje o najnowszym naborze do programu Erasmus+

30.11.2020 r. upływa termin składania aplikacji na praktyki studenckie w ramach programu Erasmus+. Dział Wspólpracy Międzynarodowej przygotował specjalny materiał informacyjny na ten temat. 

Materiał dotyczy składania aplikacji na praktyki 2020/2021 (w czasie studiów, po studiach) oraz studia, praktyki (po studiach) 2021/2022.

Z jego treścią można zapoznać się tutaj: https://owncloud.umed.wroc.pl/index.php/s/kE4X6wMedITJZho