Informacje dotyczące wynagrodzeń

Zgodnie z decyzją JM Rektora prof. Marka Ziętka udostępniamy informacje odnośnie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przygotowane przez Kwestor Uczelni.

LINK