Informacje dla nowo przyjętych studentów

Osobom zakwalifikowanym do przyjęcia gratulujemy i zapraszamy do składania dokumentów w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych. Uwaga: każdy Wydział ma inny adres - instrukcja dotarcia poniżej.

Osoby składające dokumenty na Wydział Lekarski zapraszamy na ul. Chałubińskiego 8-10. Dojeżdżając komunikacją miejską, proszę wysiąść na przystanku "Kliniki". Polecamy zerknąć na instagramie w instrukcję przygotowaną przez naszą studentkę jak znaleźć Komisję Rekrutacyjną już wewnątrz budynku.

Osoby składające dokumenty na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny powinny odwiedzić ulicę Krakowską 26. Budynek na przeciwko stacji benzynowej rozpoznacie po bilboardzie na jego boku. Jadąc MPK, wybierz przystanek na Niskich Łąkach.

Kandydaci na Wydział Farmceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, czyli na farmację i analitykę powinni trafić na Borowską 211. Budynku nie da się nie zauważyć, wysiadając na przystankach Działkowa lub Borowska (szpital).

Osoby składające dokumenty na Wydział Nauk o Zdrowiu, czyli na kierunki: fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, położnictwo, pielęgniarstwo, dietyka, powinny szukać poniższego budynku przy Bartla 5. Z tramwajów i autobusów najlepiej wysiąść przy Hali Stulecia.

Przynosząc dokumenty otrzymacie skierowania na badania lekarskie - w zależności od kierunku skierowanie odbierzecie w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub Dziekanacie (Komisje Rekrutacyjne pokierują).

Mapy z zaznaczonymi budynkami, w których znajdziesz Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne oraz adresy dziakanatów, dostępne są na stronie: www.rekrutacja.umed.wroc.pl/kontakt/

Jakie dokumenty powinieneś mieć przy sobie odwiedzając WKR?

  • podanie na studia – ankieta osobowa – wydrukowana z IRK i podpisana przez kandydata,
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (wraz z ewentualnym aneksem lub stosownym zaświadczeniem) wydawany przez OKE lub szkołę;
    • na kierunkach WNoZ dokument proszę przedstawić tylko do wglądu, natomiast na pozostałych kierunkach dokument będzie zwracany po immatrykulacji
  • kopia świadectwa dojrzałości (wraz z ewentualnym aneksem lub stosownym zaświadczeniem),
  • kopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem (oryginał do wglądu),
  • dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i z wgranym do IRK podczas rejestracji elektronicznej (o rozmiarach 300x375 pikseli, w formacie JPEG - JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi, maksymalny rozmiar pliku 100 KB),
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Jeśli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, zadbaj o pełnomocnictwo. Kandydaci mogą składać i odbierać dokumenty osobiście lub przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie, zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub notariusza. Osoba upoważniona do składania dokumentów w Twoim imieniu musi posiadać przy sobie pełnomocnictwo oraz komplet wymaganych dokumentów, w tym także dokument tożsamości, który podałeś w systemie IRK podczas zakładania konta. Jeśli nie możesz zostawić pełnomocnikowi oryginału dokumentu, odpowiednio wcześniej przygotuj kopię uwierzytelnioną przez WKR lub notariusza lub organ wydający dokument. Pamiętaj, że prawo jazdy nie jest dokumentem tożsamości.
Wzór upoważnienia

Składając dokumenty, otrzymasz skierowania na badania. Listę placówek, w których kandydaci mogą bezpłatnie wykonać badania publikuje Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Sprawdzisz ją na stronie.

Nowych studentów zapraszamy:
Grupa Peer Support stworzona dla pierwszaków (szczególnie lekarzy i dentystów) przez IFMSA O. Wrocław
Grupa uczelni na facebooku
Do kontaktu z Samorządem Studentów.
Oraz Studenckim Towarzystwem Naukowym

Linki do grup pierwszego roku poszczególnych kierunków:

Przygotujcie się, że w ostatnim tygodniu września odbywać będą się spotkania z opiekunem roku.