Informacja odnośnie zdalnego nauczania

Zespół ds. Zdalnego Nauczania, po analizie sytuacji i dostępnych rozwiązań, przygotował rekomendacje dla jednostek prowadzących dydaktykę w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Szanowni Państwo,
obecna sytuacja epidemiologiczna nakłada na nas nowe wyzwania i w tej chwili najważniejsze jest, byśmy znaleźli najlepiej dostosowane do naszych potrzeb rozwiązania. Dziękujemy jednostkom, które wdrożyły już zdalne nauczanie. Doceniamy Państwa zaangażowania i aktywną postawę. Dziękujemy też za wysyłane do nas informacje odnośnie zastosowanych rozwiązań. Wymiana doświadczeń jest w tym momencie szczególnie cenna.

Doceniamy także wysiłki studentów English Division, którzy opracowali swoje propozycje. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, wspólnie analizujemy, które z propozycji możemy wdrożyć od przyszłego tygodnia.

Z analizy przeprowadzonej przez Zespół ds. Zdalnego Nauczania wynika, że najrozsądniejszym rozwiązaniem jest w tym momencie pozostawienie Państwu pełnej dowolności i prowadzenie dydaktyki w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb Państwa Wydziałów, kierunków i poszczególnych lat studiów, a także specyfiki jednostek oraz wykładanych przedmiotów. Działania te są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych.

Prosimy pamiętać przy wyborze rozwiązań, że muszą one spełniać pewne kryteria:
•    umożliwiać ewidencjonowanie udziału poszczególnych studentów w prowadzonych zajęciach,
•    dawać możliwość weryfikowania zdobywanej przez nich wiedzy.

Informujemy także, że kierownicy jednostek powinni przesyłać regularnie raport na temat prowadzonej dydaktyki swoim dziekanom.

Dla tych z Państwa, którzy dopiero zastanawiają się nad wyborem narzędzi, przygotowaliśmy rekomendacje. Po przeglądzie dostępnych na rynku rozwiązań i rozeznaniu wśród innych uczelni, najlepiej spełniającą nasze kryteria wydaje się platforma ZOOM lub Webex (zalecana przez MNiSW). Sugerujemy Państwu to rozwiązanie do rozważenia, deklarując gotowość wsparcia technicznego (pracownicy Centrum Informatycznego są do Państwa dyspozycji) i finansowego przy zakupie płatnych wersji, rozszerzających pakiet możliwości.

Chcielibyśmy zapewnić, że nie musicie się Państwo obawiać  problemów z rozliczeniem pensum dydaktycznego. Stoimy na stanowisku, że wszelkie powstałe w tak trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji „niedopensowanie” nie powinno być brane pod uwagę w kontekście przysługującego pracownikom Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wynagrodzenia.

Przewodniczący Zespołu ds. Zdalnego Nauczania
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
p.o. Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Piotr Ponikowski