Informacja o Nagrodach Rektora

Uzgodniono wartości progowe kryteriów dla nagród naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych w roku 2017. Poniżej informacja o nagrodach za publikacje, komercjalizację wyników badań, autorstwo podręcznika, czy opiekę nad SKN.

Komunikat JM Rektora