Bawmy się, uczmy się i żyjmy długo

Seniorzy wspólnie z Chórem Medici Cantantes zaśpiewali Gaudeamus Igitur - Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi. Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Medycznego po raz drugi zainaugurował rok akademicki.

Inaugurację rozpoczął Prorektor ds. Dydaktyki prof. Piotr Dzięgiel, życzeniami, by studentom UTW w murach naszej uczelni towarzyszyła krytyczna wiedza. Wspomniał sytuację z ostatnich tygodni, kiedy rodzice zabrali wcześniaka ze szpitala ze względu na to, że nie chcieli by był szczepiony. Prof. Dzięgiel zastanawiał się: dlaczego tak się stało? Pomimo ogromnego postępu, różne środowiska czerpią wiedzę z internetu, który jest dobrym źródłem informacji, ale informacje muszą być wyselekcjonowane, poddawane krytyce. Odpowiedzialność za ten wybór leży po stronie uczelni. Natomiast studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku powinni stać się ogniwem przekazywania informacji, krzewić wiedzę w szerokim gronie odbiorców.

władze umw
Najważniejszym elementem inauguracji było powitanie nowych studentów – w tym roku samych studentek. Panie otrzymały legitymacje z rąk prof. Dzięgiela oraz Pełnomocnika Rektora ds. UTW prof. Michała Jelenia.

studentki uniwersytetu trzeciego wieku

Zdecydowana większość studentów UTW uczestniczyła już w ubiegłorocznych wykładach, co – jak zażartował prof. Jeleń – nie znaczy, że rok powtarzają. Program jest bardzo zróżnicowany. Choć nasza uczelnia nazwana została w czasie spotkania „uniwersytetem dla ciała”, w czasie nadchodzącego roku akademickiego wykroczymy poza wiedzę o ciele. Wykłady podzielone są na moduły: ciało, dusza, środowisko, żywienie, ruch, harmonia. Studenci poznają konsekwencje stosowania określonych diet, usłyszą jak dbać o codzienną aktywność, a najważniejsze - dowiedzą się „jak żyć, by dożyć 100 lat”. Program układany jest przez Radę Naukowo-Programową, której przewodniczącą jest Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Małgorzata Sobieszczańska. Pani dziekan wspominając leciwe i pełne energii pacjentki, życzyła studentom, by nie dodawali lat do życia, ale życia do lat.

dziekan Sobieszczańska

Studentka zabierająca głos w imieniu zgromadzonych porównała inaugurację do oscarowej gali. Nie można się temu dziwić -   uroczystość nie tracąc przy tym powagi, odbyła się w niesamowicie przyjaznej atmosferze. Czekały nas zaskoczenia: obecny na sali reprezentant Samorządu UTW przy Papieskim Wydziale Teologicznym obdarował niespodziewanie władze naszej uczelni w ramach nawiązującej się współpracy. W czasie inauguracji nie zabrakło nawet wyznań miłości -dr Walentyna Wnuk, doradca prezydenta ds. seniorów skierowała je w kierunku prof. Michała Jelenia.

uniwersytet trzeciego wieku
 

Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. Jarosław Barański. Analizując obrazy Rembrandta, przede wszystkim Lekcję anatomii doktora Tulpa, którego reprodukcję możemy podziwiać w Collegium Anatomicum, opowiedział o średniowiecznych teatrach anatomicznych. W czasie wykładu „U źródeł medycyny nowożytnej – lekcje anatomii Rembrandta” zobaczyliśmy ryciny dawnych narzędzi, którymi przeprowadzano sekcję, a także europejskich teatrów, w których się odbywały.

Fot. Tomasz Walów
 
Galeria zdjęć