Inauguracja roku UTW
6 października 2016 r.
fot. Paweł Golusik