Immatrykulacja na Wydziale Lekarskim
16 października 2018
fot.Adam Zadrzywilski