II nabór

Zakończyła się rejestracja na studia w drugim naborze. Dalszy harmonogram rekrutacji sprawdzić można na stronie internetowej  www.rekrutacja.umed.wroc.pl/harmonogramy-rekrutacji/

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia z II naboru na danym kierunku publikowane będą wyłącznie w sytuacji pojawiania się wolnych miejsc, z powodu rezygnacji osób wcześniej przyjętych na studia na tym kierunku. W przypadku nieopublikowania żadnej listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na danym kierunku, opłata rekrutacyjna za II nabór będzie zwracana po zakończeniu procesu rekrutacji.

Pierwsza lista zakwalifikowanych do przyjęcia w drugim naborze pojawi się 13 września.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie: www.rekrutacja.umed.wroc.pl w przypadku pytań, polecamy profil rekrutacji na facebooku.