I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje I Ogólnopolską Konferencję Kopernikańską „COVID-19 - wyzwania we współczesnej nauce”. Konferencja odbędzie się na Platformie Microsoft Teams 14-15.05.2021r.

Celem Ogólnopolskiej Konferencji Kopernikańskiej jest wspieranie inicjatyw badawczych naukowców, w szczególności doktorantów i młodych pracowników nauki. Motywem przewodnim pierwszej odsłony konferencji jest pandemia COVID-19. Chcemy zbadać jakie wyzwania wiążą się z obecnością koronawirusa we współczesnej nauce. 
Przewidujemy cztery główne bloki dla następujących dyscyplin:
1. Nauki humanistyczne, społeczne, teologiczne i o sztuce;
2. Nauki inżynieryjno-techniczne;
3. Nauki ścisłe, przyrodnicze i rolnicze;
4. Nauki medyczne i o zdrowiu.
Wymiernym efektem naszej konferencji będzie wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu recenzowana (double blind review) monografia naukowa (2 tomy), zgodnie ze wskazanymi blokami tematycznymi.
Informacje znajdują się na:
Stronie:  https://okk.umk.pl
Facebooku: https://fb.me/e/79CEowX91