I Dolnośląsko-Opolskie Dni Integracji

Jak środowisko akademickie może wesprzeć studentów i doktorantów z niepełnosprawnością? Jaki jest dziś kontekst niepełnosprawności? Między innymi o tym rozmawiali uczestnicy konferencji zorganizowanej na naszej uczelni.


Było to pierwsze regionalne spotkanie poświęcone tematyce niepełnosprawności dotykającej studentów i doktorantów. I Dolnośląsko-Opolskie Dni Integracji odbyły się w dnich 26-27 października br. na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej. Honorowy patronat nad imprezą objął rektor prof. Marek Ziętek, który uczestniczył w spotkaniu.

Prof. Marek Ziętek

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz uczelni wyższych z Dolnego Śląska i Opola, pracownicy oraz studenci. Tematem przewodnim wydarzenia była niepełnosprawność w różnych jej wymiarach oraz integracja środowiska akademickiego w działaniach wspierających kształcenie na uczelniach osób z niepełnosprawnością.

Uczestnicy konferencji na sali

W pierwszym dniu uczestnicy wzięli udział w sesjach naukowych i wysłuchali wykładów o dobrych praktykach oraz współpracy środowiska akademickiego Dolnego Śląska i Opola na rzecz studentów  i doktorantów z niepełnosprawnością, a także  wykładów dotyczących psychologicznego i społecznego kontekstu niepełnosprawności we współczesnym świecie.

Uczestnicy konferencji na sali
Fot. Adam Zadrzywilski
Drugi dzień konferencji wypełniły warsztaty o obsłudze w dziekanacie studentów z niepełnosprawnością, wyzwaniach w kontaktach z osobami doświadczającymi zaburzeń psychicznych, a także o aktywności sportowej i rekreacyjnej studentów z niepełnosprawnościami. Po warsztatach wszyscy uczestnicy wspólnie częstowali się pyszną wojskową grochówką, przygotowaną i dostarczoną przez Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Była to znakomita okazja, aby podzielić się wnioskami z konferencji i zacieśnić nawiązane w czasie jej trwania znajomości.    

Galeria zdjęć Adama Zadrzywilskiego