Hiszpania coraz bliżej nas

Przedstawiciele uczelni z Chile, Belgii, Finlandii, Malty, Słowenii i naszego Wydziału Nauk o Zdrowiu spotkali się w Walencji na zjeździe jednostek współpracujących z Universidad Catolica de Valencia. Efektem jest nawiązana współpraca.

W dniach 6 - 10.03.2017 w Walencji w Hiszpanii odbywał się zjazd uczelni współpracujących z Universidad Catolica de Valencia z całego świata. Polska delegacja w składzie: dr Piotr Karniej - Prodziekan ds. Studentów, dr Anna Kołcz-Trzęsicka - Pełnomocnik Dziekana WNoZ ds. Jakości Kształcenia i dr Iwona Mazur z Zakładu Organizacji i Zarządzania przedstawiła uczestnikom zjazdu - studentom i nauczycielom - możliwości odbywania staży, praktyk i studiów w naszej uczelni w ramach programu Erasmus + jak również zachęciła do podejmowania współpracy naukowo - badawczej. 


Rezultatem spotkania jest m.in. nawiązanie współpracy w ramach dwóch projektów koordynowanych wspólnie przez Wydział Pielęgniarstwa Universidad Catolica de Valencia i Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jak również uzgodnienie przyszłej wymiany studentów i nauczycieli z Uniwersytetem Maltańskim.