HeartBIT_4.0 - wykład

21 maja o godz. 13.00 odbędzie się wykład prof. Karola Kozaka z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, który w ramach HeartBIT_4.0 opowie o tym: jak i co medycyna może zyskać dzięki zastosowaniu data science. 

Więcej o HeartBIT_4.0 – Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases (zastosowanie innowacyjnych technik analizy danych medycznych w kardiologii):
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu ramowego z zakresu badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej - Horyzont 2020 (typu Twinning, którego ideą jest łączenie instytucji badawczych z różnych krajów UE w celu umożliwienia transferu wiedzy i doświadczeń w konkretnych dziedzinach nauki).
Data science jest przyszłością dla nauk o życiu. Zbudowanie wspólnej płaszczyzny interdyscyplinarnej kooperacji jest nadrzędnym naszego projektu. Intencją HeartBIT_4.0 jest połączenie potencjału naukowego badaczy skupionych wokół Katedry Chorób serca z nową wiedzą pozyskaną od partnerów. Co ważne, zdobyte kompetencje poszerzą profil badawczy całego Uniwersytetu oraz zwiększą naukową atrakcyjność uczelni.
W katach 2020-2022 eksperci z różnych państw UE prowadzą rozbudowany cykl profesjonalnych szkoleń w zakresie współczesnych metod oraz nowoczesnej filozofii prowadzenia eksperymentów i analizy danych medycznych. Wyszkoleni naukowcy będą potrafili zaplanować, przeprowadzić i zinterpretować badania, opierając się na technikach sztucznej inteligencji (AI) czy na metodach analizy wielkich zbiorów danych (Big Data) co pozwoli im nadążyć za najnowszymi światowymi trendami naukowymi.
Co ważne, dzięki temu projektowi po raz pierwszy w historii Uczelni jesteśmy liderem międzynarodowego konsorcjum w projekcie finansowanym przez Komisję Europejską. HeartBIT_4.0 uzupełni lukę w przygotowaniu naukowców do analizy danych zgodnie z wymogami ery „Big Data” i „sztucznej inteligencji”.

Szczegóły: 
Projekt ma na celu podnoszenie kompetencji pracowników Uniwersytetu Medycznego w zakresie współczesnych metod oraz nowoczesnej filozofii prowadzenia eksperymentów i analizy danych medycznych. Nasza Uczelnia jako lider projektu pełni rolę ucznia. Partnerzy, czyli Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Uniwersytet w Lipsku oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze przeprowadzą rozbudowany cykl profesjonalnych szkoleń. 
Zadaniem ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pracowników jest wprowadzenie pracowników Uczelni medycznej w zagadnienia z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Zajęcia trwają od 31 stycznia 2020 (od marca w formie zdalnej).
Rola Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie polega na przekazaniu wiedzy nt. interdyscyplinarnych badań z zakresu informatyki i medycyny. Wkład drezdeńskiej uczelni w projekt HeartBit_4.0 to transfer know-how w zakresie zastosowania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w medycynie.
Zadania Uniwersytet w Lipsku dotyczą zagadnień z zakresu infrastruktury nowoczesnych baz danych i przygotowania danych do analiz.
Zadania Uniwersytetu Ekonomicznego obejmują Medical Data Mining, czyli transfer kompetencji w zakresie pozyskiwania wiedzy z baz danych.

Strona www projektu HeartBIT_4.0:  https://heartbit40.com/
Wykład prof. Karola Kozaka można obejrzeć klikając w link lub używając kodu QR: