Harmonogram udzielania wsparcia

W 2020 roku planowane są następujące zadania:

Kwartał I-IV
Zadanie 1 - Realizacja kursu" European Trauma Course"
Zadanie 2 - Realizacja Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci

Szkolenia są prowadzone w miejscach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Dokładne terminy szkoleń dla wyłonionych wykonawców podano poniżej:

Kwartał I

Druga edycja European Trauma Course odbędzie się 9 – 12 luty 2020 r., ul. Chałubińskiego 7A, 50-368 Wrocław
więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.csm.umed.wroc.pl/

Druga edycja Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci odbędzie się w dniach 24 – 26 stycznia 2020 r., ul. Chałubińskiego 7A, 50-368 Wrocław
więcej informacji można znaleźć na stronie: www.csm.umed.wroc.pl

Trzecia edycja Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci odbędzie się w dniach 14 – 16 luty 2020 r., ul. Chałubińskiego 7A, 50-368 Wrocław
więcej informacji można znaleźć na stronie: www.csm.umed.wroc.pl

Kwartał IV

Czwarta edycja Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci odbędzie się w dniach 9 – 11 października 2020 r., ul. Chałubińskiego 7A, 50-368 Wrocław
więcej informacji można znaleźć na stronie: www.csm.umed.wroc.pl

Piąta edycja Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci odbędzie się w dniach 20 – 22 listopada 2020 r., ul. Chałubińskiego 7A, 50-368 Wrocław
więcej informacji można znaleźć na stronie: www.csm.umed.wroc.pl