Harmonogram udzielania wsparcia

W 2019 roku planowane są następujące zadania:

Kwartał II/III
Zadanie 1 - Realizacja kursu" European Trauma Course"
Zadanie 2 - Realizacja Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci

Dokładne terminy szkoleń dla wyłonionych wykonawców podano poniżej:

Pierwsza edycja European Trauma Course odbędzie się 1 – 3 lipca 2019 r., ul. Chałubińskiego 7A, 50-368 Wrocław
więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.csm.umed.wroc.pl/2019/05/14/european-trauma-course/

Pierwsza edycja Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci odbędzie się w dniach 20-22 września 2019r., ul. Chałubińskiego 7A, 50-368 Wrocław
więcej informacji można znaleźć na stronie: www.csm.umed.wroc.pl