Inauguracja - habilitacje
4 października 2019 r.
fot. Adam Zadrzywilski