Habilitacja dr. hab. Andrzeja Fala nie zostanie uchylona

Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nie znalazła podstaw do uchylenia habilitacji.

Sprawa toczyła się przez 5 lat.

Rada Wydziału Lekarskiego naszej uczelni uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego doktorowi nauk medycznych Andrzejowi Falowi przyjęła 17 października 2003 roku. Było to już po rozpatrzeniu zarzutów o plagiat wcześniej obronionej pracy doktorskiej. Dr Andrzej Fal został z tych zarzutów oczyszczony i postępowanie habilitacyjne zakończyło się pozytywnie. Jednak w 2010 roku do Centralnej Komisji wpłynął wniosek jednego z profesorów naszej uczelni o wznowienie postępowania habilitacyjnego w związku z naruszeniem prawa, w tym praw autorskich i dobrych obyczajów. Ostatecznie sprawa trafiła do rozpatrzenia na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Wybrana przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów do rozpatrzenia przypadku Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prawomocną uchwałą zakończyła definitywnie postępowanie  w przewodzie habilitacyjnym dr hab. Andrzeja Fal.  Rada uznała, że brak jest jakichkolwiek "... przesłanek  do uchylenia uchwały Rady Wydziału Akademii Medycznej im. Piastów Śl. we Wrocławiu  nadającej dr Falowi stopień dr habilitowanego. Tym samym brak jest przesłanek do ponownego wszczęcia   przewodu habilitacyjnego dr hab. A .Fala."  

Rada stwierdziła, że jakiekolwiek zarzuty stawiane były wobec osoby dr hab. Andrzeja Fal, samej rozprawy oraz uczciwości i rzetelności przeprowadzenia badań były całkowicie bezpodstawne. Uchwała Rady Wydziału jest prawomocna z chwilą jej podjęcia, czyli z dniem 16 marca 2016 roku.