Głosy poparcia dla rektora

Kolegium Rektorsko-Dziekańskie oraz Senat UMW, Samorząd Studentów a także Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola wyraziły poparcie dla prof. Marka Ziętka i wniosły o przywrócenie go do pełnienia funkcji rektora.

Uchwała Senatu UMW z dnia 19.12.2018