Ewaluacja 2.0

To ostatni dzwonek, na takie dopracowanie rozwiązań, by kolejna ewaluacja przyniosła uczelni nowe możliwości - ostrzegał prof. Maciej Zabel na spotkaniu kierownictwa uczelni zwołanym w kontekście ewaluacji na prośbę p.o rektora UMW.

Prof. Maciej Zabel jest krajowym ekspertem w zakresie procesu ewaluacji, pełnił funkcję przewodniczącego KEJN. Poproszony o to przez p.o. rektora prof. Piotra Ponikowskiego przedstawił władzom rektorskim, dziekańskim, przewodniczącym rad dyscyplin, obecnym na spotkaniu senatorom oraz kierownictwu administracji założenia zbliżającej się oceny jednostek.

Uczestnicy spotkania dot. ewaluacji umedwroc
- Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to czas budowania długofalowej strategii, dlatego tak cenne są informacje o tym, jak przygotować się do czekającej nas oceny - mówił p.o. rektora. Prof. Piotr Ponikowski poprosił o możliwie skondensowane podsumowanie tego, co zrobiliśmy do tej pory ze szczególnym uwzględnieniem liczb - kierownik Centrum Wspierania Nauki mgr Agnieszkę Skotarczyk.
Uczestnicy spotkania dot. ewaluacji umedwroc

- Dzięki nowo powstałej sekcji projektów międzynarodowych uzyskaliśmy 11 nowych projektów, w tym pierwszy w historii naszej uczelni projekt, w którym jesteśmy liderem międzynarodowego konsorcjum; znacząco rozwinęliśmy współpracę międzynarodową z ośrodkami z Europy, Ameryki i Australii - w tej chwili grupa naszych partnerów liczy około 30 jednostek - wyliczała Agnieszka Skotarczyk. Dodając, że znacząco wzrosła także liczba znaczących projektów krajowych - ogólnie zdobyliśmy w grupie strategicznych projektów powyżej miliona złotych, 13 nowych, w tym 4 jako lider.  Do tego uzyskaliśmy wart 12 milionów złotych projekt w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości. Liczba publikacji wzrosła o 33 %, średnia wartość IF w grupie osób zaliczonych do n także wzrosła - do 32%.

umedwroc
Prof. Maciej Zabel przedstawił znane na dziś założenia i zasady ewaluacji, zwracając uwagę na to, że liczy się nie tylko produkt, który przedstawiamy, ale też jego opakowanie - sposób zaprezentowania i selekcji danych może mieć kluczowe znaczenie. Profesor podkreślał między innymi wartość publikacji realizowanych przez pracowników uczelni reprezentujących różne dyscypliny, apelował też by dużą wagę przyłożyć do kryterium III - oceniającego wpływ działalności naukowej  na otaczającą nas rzeczywistość, które opiera się na ocenie eksperckiej. To właśnie kryterium będzie miało wpływ na przyznanie kategorii A+.

Spotkanie dot. ewaluacji umedwroc
Wnioski i rekomendacje płynące z dzisiejszego spotkania będą analizowane w czasie kolejnych posiedzeń kolegium rektorsko-dziekańskiego.
Fot. Tomasz Walów