European Trauma Course w CSM

Doświadczeni instruktorzy z Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii i Polski szkolili uczestników kolejnej edycji European Trauma Course (ETC) organizowanego przez Centrum Symulacji Medycznej naszej uczelni.

W poniedziałek 10 lutego 2020 roku w ramach realizowanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu projektu „Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” (program POWER) rozpoczęła się kolejna edycja European Trauma Course (ETC). Celem projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych polskich lekarzy.

ETC w CSM umedwroc uczestnicy
ETC w CSM umedwroc uczestnicy
Naszych gości, uczestników i instruktorów powitał Prorektor do spraw rozwoju uczelni prof. Jacek Szepietowski. W pierwszym dniu kursu gościliśmy w Centrum Symulacji Medycznej również Prezesa Elekta Towarzystwa Chirurgów Polskich na kadencję 2021–2023 prof. dr. hab. Wojciecha Kielana, który wizytował warsztaty kursu.
Prof. Jacek Szepietowski, dr Piotr Kolęda CSM umedwroc

W obecnej edycji kursu wzięło udział 24 lekarzy różnych specjalności chirurgicznych z Polski. Kadrę kursu stanowią doświadczeni instruktorzy ETC i specjaliści w leczeniu pacjentów urazowych: Filipa Antunes Madeira, Filipa Alexandra Taré, Henrique Alexandrino i Luís Ferreira z Portugalii; Patrycja Kaja Jonetzko i Jonathan Tilsed z Wielkiej Brytanii; Ana Zapata Pastor i María de los Ángeles Márquez z Hiszpanii; Maria Gruba, Michał Nowakowski, Mariusz Koral, Andrzej Kuprianowicz, Tomasz Guzel i Szymon Michniewicz z Polski. Dyrektorem kursu jest dr Piotr Kolęda.
ETC w CSM umedwroc uczestnicy

ETC jest zaawansowanym kursem urazowym, certyfikowanym przez międzynarodowe organizacje i towarzystwa lekarskie: European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES), European Society for Emergency Medicine (EUSEM), European Resuscitation Council (ERC) i European Society of Anaesthesiology (ESA).
ETC w CSM umedwroc uczestnicy
ETC w CSM umedwroc uczestnicy
ETC w CSM umedwroc uczestnicy
Fot. Tomasz Walów