European Trauma Course w CSM

W Centrum Symulacji Medycznej odbyło się szkolenie European Trauma Course. Daje ono możliwośc poszerzenia wiedzy dotyczącej postępowania w urazach, z silnym naciskiem na pracę zespołową i umiejętności nietechniczne.

ETC jest wielodyscyplinarnym i zaawansowanym kursem urazowym, certyfikowanym przez międzynarodowe organizacje i towarzystwa lekarskie: European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES), European Society for Emergency Medicine (EUSEM), European Resuscitation Council (ERC) i European Society of Anesthesiology (ESA).

ETC 4

Uczestników kursu wraz z dr Piotrem Kolędą przywitała Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Małgorzata Sobieszczańska. ETC 1

Udział w kursie wzięli lekarze specjaliści i w trakcie specjalizacji (wszystkie tryby) z chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii i urologii dziecięcej.

ETC 2
ETC 3

Kurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020