EUROPEAN MASTER DEGREE IN ORAL IMPLANTOLOGY

Ze względu na dynamiczny rozwój implantologii i implantoprotetyki stomatologicznej w rehabilitacji pacjentów z brakami zębowymi, uczelnie medyczne biorą aktywny udział w nauczaniu implantologii i implantoprotetyki stomatologicznej.

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do średnio zaawansowanych, lecz posiadających doświadczenie kliniczne z zakresu chirurgii stomatologicznej, periodonologii i protetyki lekarzy stomatologów. Celem kształcenia jest rozwinięcie praktycznych umiejętności uczestników i przekazanie solidnej, naukowej wiedzy która ma zapewnić bezpieczne i skuteczne leczenie.

Po ukończeniu dwuletniego modułowego programu uczestnik studiów i obronie pracy dyplomowej będzie miał możliwość dalszej współpracy z kadrą naukową i wykładowcami.

Rekrutacja
Rekruacja organizowana przez UMED oraz PTS odbywa się dwustopniowo. W pierwszej kolejności należy założy konto w aplikacji PTS App oraz skompletować dokumenty i załadować je do systemu rekrutacyjnego. Pierwszy etap rekrutacji, w tym rozmowa kwalifikacyjna wstępnie zakwalifikowanych kandydatów na studia, odbędzie się przed komisją rekrutacyjną złożoną z ekspertów PTS. Osoby, które przejdą pozytywnie pierwszy etap rekrutacji, zostaną dopuszczone do drugiego etapu rekrutacji prowadzonego przez UMED. Szczegółowy regulamin studiów pojawi się później.

Czas trwania
2 lata, rozpoczęcie listopad 2020; Uroczyste zakończenie z rozdaniem dyplomów: czerwiec 2022 podczas kongresu WDI 2022

Program studiów i wymagane dokumenty - do pobrania