Erasmus+ szansą na wymianę doświadczeń

Studenci zainteresowani wyjazdem w ramach Erasmus+ oraz absolwenci uczelni, którzy chcą wyjechać na praktyki zagraniczne, po wcześniejszych zapisach na egzaminy językowe, będą mogli składać aplikacje do programu do 15 marca 2021 r. 

Studenci UMW, którzy chcieliby poznać specyfikę studiów i praktyk zagranicznych oraz wymienić się doświadczeniami z osobami z całego świata, mogą skorzystać z programu wymiany międzynarodowej Erasmus+. 
W ramach programu i w zależności od destynacji, studenci otrzymują comiesięczne stypendium w wysokości 450-620 euro za miesiąc. Dodatkowo wszyscy chętni mogą skorzystać z oferty wsparcia językowego - platformy Online Linguistic Support (OLS) z dostępnymi kursami obejmującymi aż 18 języków obcych. Studenci mają również możliwość zwrotu pieniędzy za kursy zorganizowane we własnym zakresie przed rozpoczęciem studiów i praktyk - z wyłączeniem języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego (wysokość zwrotu: kwota do 560 PLN – zwrot po podpisaniu umowy i dotarciu do miejsca praktyk, na podstawie faktury wystawionej na UMW) 
W ramach programu można wyjechać do wszystkich placówek, z którymi uczelnia ma zawartą umowę. Szczegółowy wykaz miejsc dostępny jest na stronie UMW w zakładce Erasmus+. Oprócz tego można również samodzielnie wyszukać organizację i postarać się indywidualnie o miejsce w wybranej placówce w jednym z krajów UE w ramach praktyk.
Aplikacja zarówno na praktyki, jak i studia będzie aktywna na początku marca, a termin składania wniosków potrwa do 15 marca 2021 r.
Wszystkie szczegółowe informacje związane z programem Erasmus+ znajdują się pod linkiem: https://www.umed.wroc.pl/erasmus

W przypadku pytań można również skontaktować się z wydziałowymi koordynatorami ds. programu Erasmus+:

Wydział Nauk o Zdrowiu
dr Łukasz Rypicz
e-mail: lukasz.rypicz@umed.wroc.pl

Wydział Farmaceutyczny
dr Ewa Żurawska-Płaksej
e-mail: ewa.zurawska-plaksej@umed.wroc.pl

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
dr Irena Duś-Ilnicka
e-mail: irena.dus-ilnicka@umed.wroc.pl

Wydział Lekarski
dr Tomasz Pietraszkiewicz
e-mail: tomasz.pietraszkiewicz@umed.wroc.pl

Koordynator Uczelniany
dr Marcin Stańda
e-mail: marcin.standa@umed.wroc.pl

lub  Działem Współpracy Międzynarodowej  
tel: +48 71 784 16 85