Erasmus+ praktyki 2020/2021 - terminarz spotkań z komisją

Spotkania komisji ze studentami związane z wyjazdem na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 odbędą się na platformie MS Teams w dniach 11-13.01.2021 r. Wysyłanie listów intencyjnych do 8.01.2021 r.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

11.01.2021, godz. 9:00-13:00, Wydział Lekarski
12.01.2021, godz. 9:00-13:00, Wydział Lekarski
13.01.2021, godz. 9:00-9:30, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
13.01.2021, godz. 9:30-10:00, Wydział Farmaceutyczny
13.01.2021, godz. 10:00-10:30, Doktoranci
13.01.2021, godz. 10:30-11:00, Wydział Nauk o Zdrowiu

Spotkania odbędą się na platformie Teams.

Spotkanie organizacyjne dla zakwalifikowanych studentów odbędzie się 21.01.2021, godz. 14:00 na platformie Teams. Linki do wszystkich spotkań zostaną przesłane mailem.
Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa.

Studenci Wydziału Lekarskiego i Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego otrzymają e-mail z konkretną godziną spotkania.

Listy intencyjne proszę przesyłać na e-mail slawa.ksenycz@umed.wroc.pl do 8 stycznia 2021.