Erasmus+ praktyki 2018/2019 - terminarz spotkań komisji

Spotkania komisji związane z wyjazdem na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 odbędą się między 9 a 11 stycznia. Konkretne terminy i godziny przyporządkowano studentom każdego z Wydziałów.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

9.01.2019, godz. 9:00-14:00, Wydział Lekarski
10.01.2019, godz. 9:00-14:00, Wydział Lekarski
11.01.2019, godz. 9:00-9:30, Wydział Nauk o Zdrowiu
11.01.2019, godz. 9:30-11:00, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
11.01.2019, godz. 11:00-13:00, Wydział Farmaceutyczny

Miejsce: Miejsce: ul. Chałubińskiego 6a, pokój koordynatorów programu Erasmus+.

Spotkanie organizacyjne dla zakwalifikowanych studentów odbędzie się 17.01.2018, godz. 11:00 w sali wykładowej im. Wiktora Brossa, ul. M. Skłodowskiej Curie 66.

Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa.

Jednocześnie informujemy, że studenci Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego otrzymają e-mail z konkretną godziną spotkania.

UWAGA: Studenci ostatniego roku (wyjeżdżający jako absolwenci) oraz doktoranci muszą znaleźć miejsce praktyk samodzielnie.

Listy intencyjne muszą zostać przesłane na e-mail slawa.ksenycz@umed.wroc.pl do 7 stycznia 2019.