Erasmus+ praktyki 2016/2017 - terminarz spotkań komisji ze studentami

Spotkania komisji związane z wyjazdem na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 odbędą się w następujących terminach
 

9.01.2017, godz. 10:00 - 14:00, Wydział Lekarski
10.01.2017, godz. 9:00 - 10:00, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
10.01.2017, godz. 10:00 - 14:00, Wydział Lekarski
11.01.2017, godz. 10:00 - 12:00, Wydział Farmaceutyczny
11.01.2017, godz. 12:00 - 12:30, Wydział Nauk o Zdrowiu
 
Miejsce: Katedra i Zakład Fizjologii, ul. Chałubińskiego 10, pokój koordynatorów programu Erasmus+.
 
Spotkanie organizacyjne dla zakwalifikowanych studentów odbędzie się 19 stycznia 2017, godz. 13:00 – 15:00 w sali wykładowej im. Wiktora Brossa, ul. M. Skłodowskiej Curie 66.
 
Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa.
 
Jednocześnie informujemy, że studenci Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego otrzymają e-mail z konkretną godziną spotkania.
 
UWAGA: Studenci ostatniego roku (wyjeżdżający jako absolwenci) oraz doktoranci muszą znaleźć miejsce praktyk samodzielnie