Erasmus +: aktualne zasady rekrutacji

Podczas poniedziałkowego spotkania informacyjnego koordynatorzy uczelnianego programu Erasmus + przedstawili najnowsze zasady kwalifikacji kandydatów. Najbliższy nabór na zagraniczne praktyki zakończy się 30 listopada.

Zebranym w sali im. Brossa o szczegółach rekrutacji opowiadali Koordynator Uczelniany ds. programu Erasmus + dr Marcin Stańda, dr Tomasz Pietraszkiewicz będący koordynatorem programu na Wydziale Lekarskim oraz Sława Ksenycz z Dominiką Lucińską reprezentujące Dział Współpracy Międzynarodowej. Chętni do skorzystania z programu mogą to zrobić w ramach praktyk wakacyjnych lub studiów organizowanych na uczelniach i w ośrodkach stowarzyszonych z naszym uniwersytetem. W przypadku praktyk możliwy jest wybór ośrodka spoza listy, pod warunkiem uzyskania listu intencyjnego gwarantującego ich organizację.

Erasmus spotkanie 1

Zdecydowaną większość wyjeżdżających na Erasmusa z naszej uczelni stanowią studenci kierunku lekarskiego. Każdego roku z tej możliwości korzysta około 100 studentów, którzy spełnili warunki kwalifikacji, obejmujące między innymi zaliczenie roku akademickiego poprzedzającego wyjazd, średnią na poziomie co najmniej 3.0 oraz znajomość języka instytucji przyjmującej bądź biegłe posługiwanie się językiem angielskim. Studenci mogą ubiegać się o miejsca w każdym kraju na terenie Europy, a do najpopularniejszych destynacji ich wyjazdów należą Niemcy, Hiszpania oraz Włochy.

Przed podjęciem decyzji o wyjeździe trzeba jednak sprawdzić, czy zakres praktyk i wykładane przedmioty są tożsame z tymi wymaganymi na naszej uczelni. To pozwoli uniknąć wystąpienia zbyt wielu różnic programowych, co może skutkować trudnościami z zaliczeniem roku lub semestru nauki – podkreślał dr Pietraszkiewicz.

Erasmus spotkanie 2

O szczegółowych kryteriach kwalifikacji oraz zmianach w tym zakresie mówiła Sława Ksenycz. Przypomniała ona między innymi o możliwości skorzystania z oferty wyjazdów kilkakrotnie w toku kształcenia, planowanej podwyżce stypendiów dla wyjeżdżających od przyszłego roku, specyfice egzaminu językowego, który czeka kandydatów oraz możliwości zdobycia dodatkowych punktów w rekrutacji na erasmusowy wyjazd. Dostarczają ich między innymi aktywność w kole naukowym, wystąpienia konferencyjne od szczebla studenckiego czy objęcie opieką studenta Erasmusa studiującego na naszej uczelni.

Szczegóły znaleźć można w prezentacji.

Spotkanie Erasmus 3

Spotkanie miało być również przypomnieniem i zachętą do udziału w trwającej rekrutacji na praktyki zagraniczne, która zakończy się 30 listopada. Zakwalifikowani będą mogli je podjąć latem 2020 roku. Z kolei termin składania wniosków na wyjazd na studia w roku akademickim 2020/2021 upływa 15 marca 2020 roku.