Dziękujemy za Noc Laboratoriów

Nie ma lepszej promocji uczelni, niż pokazywanie jej od wewnątrz. Prorektor ds. Rozwoju Uczelni prof. Jacek Szepietowski podziękował pracownikom uczelni zaangażowanym w prowadzenie zajęć w czasie tegorocznej Nocy Laboratoriów.

W tym roku w czasie Nocy Laboratoriów zaprosiliśmy na 20 różnych zajęć (warsztatów, wykładów, oprowdzań), w ramach których odwiedziło nas około 500 osób. Zaangażowanych pracowników, których prof. Jacek Szepietowski zaprosił na spotkanie, było ponad 60. Prorektor podziękował za dodatkową aktywność i wyraził nadzieję, że kolejna edycja Nocy Laboratoriów będzie przygotowana z równym zaangażowaniem.

Spotkanie było też chwilą na porozmawianie o organizacji wydarzenia - jego wadach i zaletach. Ze strony pracowników wypłynęła jedna myśl - jest to wyjątkowe wydarzenie ze względu na to, że przyciąga osoby rzeczywiście zainteresowane. Często spotkania na uczelniach wypełniają uczniowie pośrednio zmuszani przez szkoły i nauczycieli. W czasie Nocy Laboratoriów odwiedzają nas osoby niezwiązane z naszymi specjalnościami, a mimo to zainteresowane i świadome.Na spotkanie zostali zaproszeni pracownicy Zakładu Histologii i Embriologii, Zakładu Anatomii Prawidłowej, Zakładu Biochemii Lekarskiej, Zakładu Patomorfologii, Zakładu Technik Molekularnych, Zakładu Symulacji Medycznej, Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku, Diagnostycznego Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Katedry Analityki Medycznej, Zakładu Chemii Nieorganicznej, Zakładu Chemii Fizycznej, Katedry Farmakognozji, Katedry Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii.

Noc Laboratoriów to także studenci. W tym roku pomocy nie zabrakło ze strony SKN Patomorfologii, Polskim Towarzystwie Studentów Farmacji oraz Studenckim Towarzystwie Diagnostów Laboratoryjnych, a także studentów niezrzeszonych w organizacjach, a chętnych do pomocy przy kierowaniu zwiedzających oraz oprowadzaniu po kampusie.