Dzień wstępny na WL
30 września 2019 r.
fot. Adam Zadrzywilski