Dzień otwarty na WFzOAM
1 marca 2019 r.
fot. Adam Zadrzywilski