Dzień i godziny rektorskie 9-10 maja 2019 r.

W związku z organizacją Medykaliów przez Samorząd Studentów UMW, rektor prof. Marek Ziętek ogłosił: 9 maja 2019 r. dniem rektorskim, 10 maja 2019 r. w godz. 8:00 - 14:00 godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych.