Dyplomy dla dentystów
30 listopada 2018
fot.Adam Zadrzywilski