Dyplomy dla absolwentów WNoZ
7 grudnia 2018
fot.Adam Zadrzywilski