Dr Mateusz Olbromski z wyróżnieniem Premiera RP

Dr Mateusz Olbromski, związany z Zakładem Histologii i Embriologii, znalazł się wsród laureatów tegorocznych Nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i wdrożeniową. 

Dr Olbromski otrzymał nagodę za wyróżniającą się rozprawę doktorską pt.Określenie panelu mikroRNA oddziałującego z transkryptem SOX18 w niedrobnokomórkowym raku płuc – NSCLC. Tym samym jest on jedynym laureatem tegorocznej edycji nagród w swojej kategorii pochodzącym z Wrocławia.

Pełna lista nagrodzonych