Dr Lewandowicz Uszyńska wyróżniona na szczeblu wojewódzkim

Dr n. med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska 1 grudnia 2018 roku objęła funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. Immunologii Klinicznej dla Województwa Dolnośląskiego. Na stanowisku konsultanta pozostanie przez okres najbliższych pięciu lat. 

Dr n. med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska na naszej uczelni pełni obowiązki Kierownika III Katedry i Kliniki Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego.